Giống
Chia sẻ
Nạp lại
Toàn màn hình
Bật tôi lên
Bật tôi lên
Bắt đầu trò chơi
Bật tôi lên

Bật tôi lên

Đó là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ của một nút. Nhấp vào nó để hướng dẫn nó đến vị trí của nó. Nhận trợ giúp từ các đối tượng khác trên nền tảng. Thu thập các bánh răng trên đường để ghi được nhiều điểm hơn!

Làm thế nào để chơi?

Follow these instructions to play this game. Also, you can find other instructions in-game.
Tìm cách lấy nút đỏ trong hộp. Sử dụng các đối tượng trong môi trường xung quanh nó để đạt được mục tiêu này.

Bật tôi lên : If you like this game you might like these too

2ngày buồn cười cuộc phiêu lưu dễ thương ghép hình giải trí người máy người máy tia laze vật lý

Bật tôi lên : Xem hướng dẫn

Is it hard to complete the levels of this game? Let`s watch how to play video.