Giống
Chia sẻ
Nạp lại
Hướng dẫn
Toàn màn hình
Bong bóng giáo sư điên
Bong bóng giáo sư điên
Bắt đầu trò chơi
Xem hướng dẫn
Bong bóng giáo sư điên

Bong bóng giáo sư điên

Bạn đang chơi trò chơi Crazy Professor Bubble trực tuyến. Giáo sư đang cố gắng tạo ra một loại thuốc tiên ma thuật mới và cố gắng trộn 6 thành phần khác nhau. Anh ta đang cố gắng bắn bình thuốc của các quả cầu công, mỗi quả cầu đại diện cho nguyên tố của anh ta. Vì vậy, hãy ngắm và bắn 3 quả bóng trở lên có cùng màu sắc và đạt điểm cao! Vui vẻ dơ lên! Sử dụng chuột để chơi trò chơi hoặc chạm vào màn hình!

Bong bóng giáo sư điên : Related Categories?

bubblebubbleshooterfunhtml5kidsmobilepuzzlesshootingskill