Giống
Chia sẻ
Nạp lại
Hướng dẫn
Toàn màn hình
Dòng chảy
Dòng chảy
Bắt đầu trò chơi
Xem hướng dẫn
Dòng chảy

Dòng chảy

Kết nối màu sắc phù hợp với các dòng để tạo một luồng. Cặp tất cả
màu sắc, và bao phủ toàn bộ bảng để giải quyết từng câu đố trong dòng chảy
Dòng.

Trò chơi này có 50 cấp độ. Trong những bước đầu tiên, công việc của bạn là dễ dàng nhưng
Khi bạn tiến lên, bạn sẽ gặp với những câu đố khó hơn
xâm chiếm tâm trí của bạn.

Làm thế nào để chơi?


Bạn chỉ có thể chơi trò chơi này bằng ngón tay trên thiết bị di động và nó chỉ có thể chơi được bằng chuột trên PC.

Dòng chảy : How do I find similar games?

android bảng di động ghép hình html5 julgames kết nối nhân vật phản xạ phù hợp siêu thường vẽ tranh

Dòng chảy : Xem hướng dẫn