Giống
Chia sẻ
Nạp lại
Toàn màn hình
Máy bay chiến đấu Lồng chết chóc
🥊 Máy bay chiến đấu Lồng chết chóc
Bắt đầu trò chơi
Máy bay chiến đấu Lồng chết chóc

Máy bay chiến đấu Lồng chết chóc

Chiến đấu theo cách của bạn để chiến thắng trong trò chơi máy bay chiến đấu đường phố này.

Đấm hoặc đá để tấn công. Di chuyển ngược lại để chặn. Nhảy qua đối thủ của bạn để gây bất ngờ cho họ từ phía sau.

Khi thanh năng lượng của bạn đầy, hãy thực hiện các khả năng đặc biệt dành riêng cho nhân vật bạn chọn.

Tốt nhất trong số 3 trận thắng vòng. Bạn có thể là vua của máy bay chiến đấu?

Làm thế nào để chơi?

Follow these instructions to play this game. Also, you can find other instructions in-game.
KO đối thủ của bạn trong trò chơi chiến đấu đường phố này

Máy bay chiến đấu Lồng chết chóc : If you like this game you might like these too

giải trí hoạt động mô phỏng quyền anh trận chiến

Máy bay chiến đấu Lồng chết chóc : Xem hướng dẫn

Is it hard to complete the levels of this game? Let`s watch how to play video.