Giống
Chia sẻ
Nạp lại
Toàn màn hình
Solitaire cổ điển
Solitaire cổ điển
Bắt đầu trò chơi
Solitaire cổ điển

Solitaire cổ điển

Xây dựng các đống đồ theo thứ tự tăng dần, từ Át đến Vua.

Sắp xếp lại các thẻ úp theo thứ tự giảm dần và xen kẽ các màu.

Đặc trưng:

– hướng dẫn
– đồ họa đẹp
– hàng giờ chơi trò chơi lặp đi lặp lại
– chủ đề và âm nhạc thoải mái
– hoàn tác chức năng

Làm thế nào để chơi?

Follow these instructions to play this game. Also, you can find other instructions in-game.
Xây dựng các đống đồ theo thứ tự tăng dần, từ Át đến Vua

Solitaire cổ điển : If you like this game you might like these too

bảng ghép hình giải trí solitario sòng bạc Thẻ

Solitaire cổ điển : Xem hướng dẫn

Is it hard to complete the levels of this game? Let`s watch how to play video.