Giống
Chia sẻ
Nạp lại
Hướng dẫn
Toàn màn hình
Vegetables Match 3 Deluxe
Vegetables Match 3 Deluxe
Bắt đầu trò chơi
Xem hướng dẫn
Vegetables Match 3 Deluxe

Vegetables Match 3 Deluxe

Phù hợp với ba hoặc nhiều loại rau giống nhau và đạt được mục tiêu của mỗi cấp độ. Bom đồng hồ và rau jolly sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu. Nhưng hãy cẩn thận mức độ sẽ ngày càng khó hơn. Sử dụng chuột để chơi trò chơi html5 match 3 này.

Vegetables Match 3 Deluxe : Related Categories?

câu đốdi độnggames.html5hoán đổihtml5html5gamehtml5gamesphù hợprautrận đấutrận đấutrận đấu-3trận đấu3