Giống
Chia sẻ
Nạp lại
Toàn màn hình
Bộ nhớ thẻ động vật game background
Bộ nhớ thẻ động vật game background
📱 Bộ nhớ thẻ động vật
Bắt đầu trò chơi
Bộ nhớ thẻ động vật

Bộ nhớ thẻ động vật

Nhấp vào thẻ để lật một con vật. Ghi nhớ vị trí của họ và kết hợp chúng theo cặp. Ghép tất cả các thẻ trên bảng để hoàn thành cấp độ. Mỗi cấp độ khó hơn lần trước và bạn có thời gian giới hạn để hoàn thành chúng. Bây giờ là lúc để kiểm tra kỹ năng bộ nhớ của bạn. Cấp độ tối đa bạn có thể chơi là gì?

Làm thế nào để chơi?

Follow these instructions to play this game. Also, you can find other instructions in-game.
Sử dụng chuột để chơi trò chơi bộ nhớ động vật HTML5 này.

Bộ nhớ thẻ động vật : If you like this game you might like these too

di động động vật ghép hình html5 html5game html5games memoria Thẻ