Giống
Chia sẻ
Nạp lại
Toàn màn hình
Xe tải quái vật đóng thế game background
Xe tải quái vật đóng thế game background
🚚 Xe tải quái vật đóng thế
Bắt đầu trò chơi
Xe tải quái vật đóng thế

Xe tải quái vật đóng thế

Xe đẩy Monster đóng thế? Không vấn đề. Chọn xe tải của bạn, chủng tộc, thu thập tất cả các đồng tiền và chứng minh các kỹ năng lái xe của bạn. Đèn xanh đang bật! Đi!

Làm thế nào để chơi?

Follow these instructions to play this game. Also, you can find other instructions in-game.
Kiểm soát:
• WS – Tăng tốc / BREAK
• Quảng cáo – Xoay sân

Xe tải quái vật đóng thế : If you like this game you might like these too

3d cuộc đua đóng thế webgl xe tải hạng nặng